பல்கலைக்கழக அனுமதியும் மாற்று பட்டப்படிப்பு வழிமுறைகளும் (University admission and alternative undergraduate options)

Aslam Saja (B.Sc Eng, M.Sc Eng) Saja.aslam@gmail.com 2012ம் ஆண்டிற்கான உயர்தர (G.C.E A/L) பரீட்சை முடிவுகள் வெளியாகியுள்ள அதேவேளை, 2011ம் ஆண்டிற்கான Z Score வெட்டுப்புள்ளிகளையும் பல்கலைக்கழக மாணியங்கள் ஆணைக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. 2011ம் ஆண்டில் உயர்தரப்பரீட்சையில் சித்தியடைந்து, பல்கலைக்கழகங்களுக்கு மேலதிகமாக தெரிவு செய்யப்பட்ட கிட்டத்தட்ட 6000 மாணவர்களை உள்ளாக்குவதில் வளப்பற்றாக்குறை ஒரு முக்கியமான பிரச்சினையாக அரசாங்கம் முன்வைத்துள்ள நிலையில், இதற்கு மேலாக உயர்தரப்பரீட்சையில் சித்தியடைந்தும், அரச பல்கலைக்கழகத்தில் (Public University) பல்கலைக்கழக மாணியங்கள்...

Presentation of Water & Sanitation Needs and Vulnerability Assessment (NAVA) Toolkit Developed Under the Regional Cluster Advisor Project

Regional Emergency Coordination Advisor (RECA) Project under the Norwegian Church Aid has assisted Sri Lanka WATSAN sector in various aspect of capacity building in Emergency Water and Sanitation over last couple of years. Ministry of Water Supply & Drainage coordinated these activities with assistance from UNICEF, through Seva Lanka, appointed as national consultants under...

A mobile app for waste collection

A pilot launch of a mobile application for the Solid Waste Management will be held on 20th (Wednesday) December 2017, 3 PM at the Kalmunai Municipal Council premises with the presence of Commissioner Mr. J.Liyakath Ali as the Chief Guest and Eng. T.Sarvananthan as the Guest of Honour. Presence of the public is appreciated. —...

BIARI at Brown 2015 – June 6-20

Saja attended Humanitarian Response and Post-Conflict Reconstruction: Increasing Effectiveness and Accountability in the Age of Complex Emergencies institute organised by BIARI 2015 at Brown University, USA. “Natural” disasters and political unrest pose chronic threats to human security. Separately or in tandem, they turn citizens into refugees and displaced people, stretch government capacity, and, increasingly,...

Humanitarian Essentials for Youth

Funded through the HI² Training Seed Grant Program, the objective of this project is to develop an awareness training module on “Humanitarian essentials for the youth”. The module content will be of global context and based on the key humanitarian skills required, for youth when demanded to volunteer in a humanitarian crisis. The module could...

Open Ceremony of DBAR International Training Workshop

International Training Workshop on Integrated Risk Assessment Methods Using Spatial and Social Vulnerability Data for Disaster Risk Reduction opened on Dec 11, 2017 at RADI Sanya Campus. This workshop will provide a scientific and practical guide on DRR to the participants from developing countries along Belt and Road with the objective of strengthening national...