கல்முனை மாநகரசபை 2

இலங்கை முஸ்லிம்களுக்கு முகவரி எழுதிய மர்ஹ{ம் எம். எச். எம். அஸ்ரப் அவர்கள் உருவாகிய மண்னை பார்த்து இலங்கை வெற்கித்தலை குனிகிறது. இலங்கை முஸ்லிங்களின் வரலாற்றிலே பல கரும்புள்ளிகளுக்கும் அநியாயங்கள் ஊழல்களுக்கும் காரணமாக இருந்த இருக்கின்ற முஸ்லிம் உரிமைக்கட்சிகள் என்று தன்னைத்தானே கூறிக்கொண்டு மக்களை தொடர்ச்சியாக ஏமாற்றியதன் விளைவே இன்றைய நிலை. இந்தக்கட்சிகளை முஸ்லிம் சமூகத்திலிருந்து பிடுங்காத வரை எந்த உள்ளுராட்சி கோரிக்கையும் நியாயத்தையும் எதிர்கால சமுகத்திற்கான விடிவையும் தரப்போவதில்லை. சரியான நியாயமான சமூக அரசியல்...

கல்முனை மாநகரசபை 1

1988 இலிருந்து 2015 நடைபெற்ற அனைத்து தேர்தல்களிலும் முஸ்லிம் காங்கிரஸ் சராசரியாக 23000 வாக்குகளை அனைத்து தேர்தல்களிலும் பெற்றிருக்கிறது. 2006 மற்றும் 2011 ம் ஆண்டுகளில் கல்முனை மாநகர சபைக்கான தேர்தலிலும் 2012 மாகாண சபைத்தேர்தல்களிலும் தனித்து போட்டியிட்டே இவ்வாக்குகளைப்பெற்றது. UNP உடன் இணைந்து போட்டியிட்ட சந்தர்ப்பங்களில் 2000 தொடக்கம் 4000 வாக்குகள் மாத்திரமே அதிகமாக பெற்றிருக்கிறது (2008 மாகாண சபைத்தேர்தல் மற்றும் 2015 பாராளமன்ற தேர்தல்). 30 வருட வரலாற்றில் கல்முனை மாநகரத்தை ஆட்சி...

Promoting Sustainable Development – How should We Develop Human Resources and Institutions

Sustainable development is one of the existing mechanisms for channeling development assistance throughout the developing world. However, as a process, sustainable development can be applied to different socio-economic contexts, often as a tool to revitalize democratic governance and participation. In general, sustainable development can be defined as “Development that meets the needs of the...

Promoting good practices in disaster response – Rights based engineering The sphere project Humanitarian charter and minimum standards in disaster response

We all might wonder what does “Sphere” mean? Is there anything in Sphere to do with engineering? It says “Humanitarian Charter”. So it might not be related to engineering at all. It must be referred by the people like Lawyers or other people who deal with legal issues. It talks about the rights of...

Engineering sector ‘crucial’ to effective disaster response

Engineering sector has a ‘crucial’ role to play in responding to natural and man-made disasters. Leading engineering firms and institutions in UK recognized that “Engineers and engineering companies are a crucial centre of instant disaster response; there are so many examples of where skills can help.” Support from the engineering community would assist...

Nine management components for highly effective Muslim organisations

We start with the very basic brainstorming question about our Muslim organisations in Sri Lanka, be it a national level or village based non-governmental organisation, an institute, a movement what else not, you name it. What I mean here by a Muslim organisation is any function carried out in an organised structure with the...