நம்பிக்கை இல்லத் திட்டத்தின் பங்குதாரர்களினுடனான ஒரு நாள் கருத்தமர்வு

நம்பிக்கை இல்லத் திட்டத்தின் பங்குதாரர்களினுடனான ஒரு நாள் கருத்தமர்வு நிகழ்வு கடந்த 21.04.2017 அன்று TILKO Jaffna City Hotel இல் இடம்பெற்றிருந்தது. நிகழ்வின் பிரதான விடையமாக பெண்கள் சிறுவர்கள் விவகார அமைச்சு பங்காளித்துவ அடிப்படையில் எமது நிறுவனத்துடன் இணைந்து நம்பிக்கை இல்லச் செயற்பாட்டினை மேற்கொள்வதற்கான உத்தியோகபூர்வ அறிவிப்பானது அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் திருமதி. அசோக அலவத்த அவர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்டது. மேலும் Stéphanie Périllard, The Deputy Head of Mission, the Embassy of Switzerland,...

முஸ்லிம்களின் பல்கலைக்கழக அனுமதி வீதம் குறித்து…

அஸ்லம் ஸஜா (BSc Eng, MSc Eng) கல்வி அமைச்சருக்கு ஒரு மடல் என்ற தலைப்பில் ஜனவரி 08 2013 விடிவெள்ளியில் வெளியான கலாநிதி மௌலவி எம்.எஸ்.எம். ஜலால்தீன் அவர்கள் எழுதிய கட்டுரை பற்றிய ஒரு கவனயீர்ப்பு இது… முஸ்லிம்களின் பல்கலைக்கழக அனுமதி அக் கடிதத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்ட அட்டவணையின் அடிப்படையிலும் 2011ம் ஆண்டிற்கான (2010/2011 கல்வியாண்டு) பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவினால் வெளியிடப்பட்ட உத்தியோகப10ர்வ புள்ளி விபரத்தின் படியும் 2010/2011 கல்வியாண்டிற்கான முஸ்லிம் பல்கலைக்கழக அனுமதி 1637...

Categories

Vasantham – Interview on disaster resilience

Vasantham – Interview on disaster resilience #2

Facebook

Archives