சமத்துவம் நேர்காணல் 2019 – வியூகம் சமூக ஊடகத்தில்

வியூகம் டிவி புதிய ஆண்டின் துவக்கத்தில் வழங்கும் ஆக்கபூர்வமான கலந்துரையாடல்…

#சமூக வலுவூட்டலுக்கான பல்லின ஒன்றியத்தின் தோற்றம்

இன்று இரவு 8.00 மணிக்கு

காணத் தவறாதீர்கள்…

#சமத்துவம்Ethnic Alliance for Social Empowerment (EASE)சமூக வலுவூட்டலுக்கான பல்லின ஒன்றியத்தின் தோற்றம் பற்றிய கலந்துரையாடல்…Patron:Dr.M.I.M.Jameel (0773725625)President:Mr.Chandralingam (0776114482)Secretary:Mr.Rishad Caffoor (0778049138)Treasurer & Media Co-ordinator:Eng.Aslam Saja.(0773958387)

Posted by வியூகம் TV on Tuesday, January 1, 2019