எமது பிரதேசத்தின் பல்கலைக்கழக அனுமதி மற்றும் உயர்தர கல்வி நிலை கலந்துரையாடலுக்கான ஒரு முற்குறிப்பு

வெளியீடு: பழைய மாணவர் சங்கம், 2014-15 ஆண்டு செயற்குழு, கல்முனை ஸாஹிறா கல்லூரி

ஆய்வு:
சமூக ஆய்வு மையம் – இலங்கை, சாய்ந்தமருது

செப்டம்பர் 2015

ஆய்வாளர்:
அ.ம.அஸ்லம் சஜா, செயலாளர், பழைய மாணவர் சங்கம் கல்முனை ஸாஹிறா கல்லூரி ,விரிவுரையாளர், பொறியியல் பீடம், தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகம்

New_Booklet_AL_Results_analysis