சமத்துவம் நேர்காணல் 2019 – வியூகம் சமூக ஊடகத்தில்

வியூகம் டிவி புதிய ஆண்டின் துவக்கத்தில் வழங்கும் ஆக்கபூர்வமான கலந்துரையாடல்… #சமூக வலுவூட்டலுக்கான பல்லின ஒன்றியத்தின் தோற்றம் இன்று இரவு 8.00 மணிக்கு காணத் தவறாதீர்கள்…

“இலங்கையில் அனர்த்தங்களுக்கான வாய்ப்புக்கள் அதிகரித்துச் செல்கின்றன” அஸ்லம் சஜா அவர்களுடனான நேர்காணல்

பொறியியலாளர் அஸ்லம் சஜா தற்போது தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தில் விரிவுரையாளராக கடமையாற்றுகிறார். 2004 ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட சுனாமியின் பின்னர் பல தொண்டு நிறுவனங்களுடன் இணைந்து அனர்த்த முகாமைத்துவப் பணிகளில் ஈடுபட்ட அனுபவத்தைக் கொண்டவர். சுனாமி அனர்த்தம் ஏற்பட்டு சரியாக 14 ஆண்டுகள் பூர்த்தியாகும் இன்றைய நாளில் அனர்த்த பாதுகாப்பு தொடர்பில், பொறியியலாளர் அஸ்லம் சஜா, ‘விடிவெள்ளி’ க்கு வழங்கிய நேர்காணலை இங்கு தருகிறோம்.

Saja was selected for 2018 Global Community Solutions Fellowship in US

Among 92 Global Young Fellows from 67 countries for their four month fellowship placed in 84 U.S. organizations and agencies in 20 states through the Community Solutions Program by IREX supported by US Department of State. Each fellow works in one of the following thematic areas: Environmental Issues, Tolerance and Conflict Resolution, Transparency and Accountability and...

SAJA ATTENDED TRAINING PROGRAMME INTRODUCTION OF SCP RESOURCE PACK TO TERTIARY/UNIVERSITY EDUCATION SECTOR – SOUTH EASTERN UNIVERSITY OF SRI LANKA

A training program under the SWITCH-Asia Sustainable Consumption & Production National Policy Support Component Sri Lanka held at the South Eastern University of Sri Lanka, Oluvil. This is part of the component of “Development of Educational Materials to Introduce SCP to the Sri Lankan Education System & Common Core Module for Tertiary/University Education Sector”...

Dr. Novil and Saja have won a climate change research grant

The proposal submitted by Dr. Novil Wijesekara and Saja Majeed on “Examining the Heat Discomfort Level on Students of Government Schools in Urban Areas in Sri Lanka” was selected for the award of the grant. This project is implemented by a consortium of Sri Lanka Press Institute, Janathakshan, SLYCAN Trust and IDEA. https://www.facebook.com/slycantrust/photos/a.1639831436265893/2116830445232654/?type=3&theater

Connect with the world’s most promising change makers

Saja to attend Community Solutions Networking Reception Event by Community Solutions Program. Are you interested in making global connections and advancing international perspectives? Spend an evening with 90 emerging leaders from 66 countries around the world. Learn how these Community Solutions Fellows are changing the world. After four months working alongside U.S. colleagues in...

Community Solutions Fellows in Chicago took part in the Google Cloud Summit 2018 – Chicago.

Chi Almond Community Solution Program (CSP) Fellows explored new ideas, learnt new industrial trends in cloud computing, and engaged with peers. The GoogleCloudSummit 2018 – Chicago event brought together executives, customers, partners, developers, IT decision makers, and Google engineers to build the future of the cloud, at Google Cloud Platform, G Suite, and more...