உட்கட்டமைப்பிலும் தொழில்மையங்களிலும் புத்தாக்கத்தின் அவசியம் – 09

ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் ஒன்பதாவது நிலைபேறான அபிவிருத்தி இலக்காக உறுதியான உட்கட்டமைப்பினை கட்டியெழுப்புவதுடன் எல்லோரையும் உள்ளடக்கிய நிலைபேறான தொழில் மையமாக்கத்தினையும் புத்தாக்கத்தையும் வளர்த்தல் அமைந்துள்ளது. இவற்றில் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் சிறந்த தரம் வாய்ந்ததாக மேம்படுத்தல் என்ற இலக்கை பொருத்தவரையில், அண்மைய அபிவிருத்தி திட்டங்களில் நீண்ட கால நிலையான அபிவிருத்தி நோக்கங்களின் அடிப்படையில் கட்டடக்கலை கலந்த நகரங்கள் உருவாக்கப்படவில்லை. குறிப்பாக இலங்கையில் காணப்படும் 23 மாநகர சபை பிரதேசங்களில் அதீத சனத்தொகை அடர்த்தியின் காரணமாக அப்பிரதேச கட்டடங்களும்...

ஆக்கத்திறனுடைய வேலைவாய்ப்பே பொருளாதார வளர்ச்சியை துரிதப்படுத்தும் -08

ஆக்கத்திறனை ஊக்குவிக்கும் வேலைவாய்ப்பினையும்¸எல்லோரையும் உள்ளடக்கிய நிலைபேறான பொருளாதார வளர்ச்சியினை முன்னிறுத்துவதும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் 2030 ஆண்டைய நிலைபேரான அபிவிருத்தியின் எட்டாவது இலக்காகும்.  இவ்விலக்கின் முக்கிய குறிகாட்டியாக இலங்கை போன்ற அபிவிருத்தி அடைந்துவரும் நாடுகளில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சி வருடத்திற்கு குறைந்தது 7 விகிதமாக இருத்தல் வேண்டும். இவ்விலக்கினை அடைவதற்கான ஏனைய குறிகாட்டிகளில், பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு பங்களிக்கக்கூடிய தொழில் திட்டங்களை பொருத்தவரையில், தொழில் விரிவுபடுத்தல் (diversification), தொழில்நுட்பத்தின் தரத்தை உயர்த்துதல் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள்¸ஆகியவற்றிற்கு அதிகளவு...

Sustainable Development Goals (SDGs) – How can Engineers contribute to eradicate poverty?

No Poverty – SDG 1 Read online at https://iesl.lk/SLEN/44/SDGs-V2.php There has never been such a discourse that the poverty is nothing to do with Engineering. In my view, like any other profession, be it Economist, Social Scientist, or Development worker, Engineers in all disciplines contribute in eradicating poverty. How do Engineers contribute to eradicate...

நவீன வினைத்திறனான சக்தி வலுவே எதிர்காலத்தின் தேவை – 07

மின்சாரம் மற்றும் ஏனைய சக்தி வலு (Power and Energy sector) நிலைபேறான அபிவிருத்திக்கு பங்களிப்பு செய்யும் மிக முக்கிய ஒரு துறையாகும். “அனைத்து மக்களும் நிலைபேறான நவீன சக்தியினை (modern energy) பெறுதல்”, ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் ஏழாவது நிலைபேறான அபிவிருத்தி இலக்காகும். 2030களில்¸சக்திவலுக்களின் வினைத்திறனை அதிகரித்தல், மலிவான நவீன சக்தி சேவைகள் மக்களுக்கு கிடைப்பதை உறுதி செய்தல், எரிபொருட் கலவையில் புதுப்பிக்கத்தக்க சக்திவலுக்களின் பங்கை கணிசமான அளவு அதிகரித்தல், என்பன நிலைபேறான அபிவிருத்தி...

தூய்மையான நீரின்றி ஆரோக்கியமான வாழ்வில்லை – 06

2016ம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின் படி இலங்கையில் 89% ஆன மக்கள் பாதுகாப்பான நீரை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். இலங்கையின் நுவரெலியா தவிர்ந்த ஏனைய அனைத்து மாவட்டங்களிலும் 65% க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் பாதுகாப்பான குடிநீரை பெறுகிறார்கள். நுவரெலியா மாவட்டத்திலேயே ஆகக்குறைந்த வீதம் பதிவாகியுள்ளது (54%). அங்கு அதிகமான மக்கள் தோட்டங்களில் வாழ்வதால் பொது நீர்மூலங்களை பாவிப்பதால் அவை பாதுகாப்பானதாக காணப்படவில்லை. பாதுகாப்பான நீர் மூலங்கள் எனும் போது அது மூடப்பட்ட கிணறுகள் (protected dug wells), குழாய்க்கிணறுகள் (tube...