“இலங்கையில் அனர்த்தங்களுக்கான வாய்ப்புக்கள் அதிகரித்துச் செல்கின்றன” அஸ்லம் சஜா அவர்களுடனான நேர்காணல்

பொறியியலாளர் அஸ்லம் சஜா தற்போது தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தில் விரிவுரையாளராக கடமையாற்றுகிறார். 2004 ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட சுனாமியின் பின்னர் பல தொண்டு நிறுவனங்களுடன் இணைந்து அனர்த்த முகாமைத்துவப் பணிகளில் ஈடுபட்ட அனுபவத்தைக் கொண்டவர். சுனாமி அனர்த்தம் ஏற்பட்டு சரியாக 14 ஆண்டுகள் பூர்த்தியாகும் இன்றைய நாளில் அனர்த்த பாதுகாப்பு தொடர்பில், பொறியியலாளர் அஸ்லம் சஜா, ‘விடிவெள்ளி’ க்கு வழங்கிய நேர்காணலை இங்கு தருகிறோம்.

SAJA ATTENDED TRAINING PROGRAMME INTRODUCTION OF SCP RESOURCE PACK TO TERTIARY/UNIVERSITY EDUCATION SECTOR – SOUTH EASTERN UNIVERSITY OF SRI LANKA

A training program under the SWITCH-Asia Sustainable Consumption & Production National Policy Support Component Sri Lanka held at the South Eastern University of Sri Lanka, Oluvil. This is part of the component of “Development of Educational Materials to Introduce SCP to the Sri Lankan Education System & Common Core Module for Tertiary/University Education Sector”...

Dr. Novil and Saja have won a climate change research grant

The proposal submitted by Dr. Novil Wijesekara and Saja Majeed on “Examining the Heat Discomfort Level on Students of Government Schools in Urban Areas in Sri Lanka” was selected for the award of the grant. This project is implemented by a consortium of Sri Lanka Press Institute, Janathakshan, SLYCAN Trust and IDEA. For those...