#வியூகம்_சமத்துவம் ‘மருதூரின் எதிர்காலமும்,சவால்களும்’ எனும் தலைப்பில்

#வியூகம்_சமத்துவம்'மருதூரின் எதிர்காலமும்,சவால்களும்'எனும் தலைப்பில்சாய்ந்தமருது ஷூரா சபை,சிரேஷ்ட பிரஜைகள் அமைப்பின் தலைவர்டாக்டர் எம்.ஐ.எம்.ஜெமீல்மற்றும் தென் கிழக்கு பல்கலைக்கழக பொறியியல் பீட விரிவுரையாளர், Eng.அஸ்லம் சஜாஆகியோருடனான கலந்துரையாடல்…காணத் தவறாதீர்கள்அதிகம் பகிருங்கள் Posted by வியூகம் TV on Friday, March 23, 2018

IRDR China offered Saja as one of the Young Scientists

“Young Scientists Programme” and Join IRDR Family! – Saja joins the Young Scientists family……. Introduction The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) calls for enhanced role of science and technology for evidence based decision-making. It also urges the need for innovation and partnership, which is linked to practise and diverse stakeholders. IRDR, with...

Saja publishes another research article in International Journal of Multidisciplinary studies on Gender and training needs

Community learning needs in Gender Based Violence with special reference to northern districts in Sri Lanka Abstract The communities in the Northern Sri Lanka recognize gender based discrimination as one of the major problems in their daily activities that leads to disturbances of life at family and community level. There was hardly any evidence...

Saja published a review article in International Journal of Disaster Risk Reduction (Q1) in early Feb 2018

Abstract Resilience is a multifaceted phenomenon, and approaches to measure resilience across disciplines have produced wide-ranging methods. This paper presents an inclusive and adaptive ‘5S’ social resilience framework that was developed based on the critical review of existing social resilience frameworks discussed in the literature. The proposed social resilience framework consists of five sub-dimensions...

Saja delivers a session on community engagement and volunteerism for SLRC Trincomalee workshop

Promoting Community Volunteerism for Dengue Free Sri Lanka Review Program for Public Health Inspectors Organized by the Regional Director of Health Services – Trincomalee In Collaboration with The Sri Lanka Red Cross Society Trincomalee Branch 24th February 2018, Conference Hall, PDHS’s Office, Trincomalee 12.45 pm 02.15 pm Successful strategies for community volunteerism for Dengue...