பல்கலைக்கழக அனுமதி மற்றும் உயர்தர கல்வி தொடர்பான வழிகாட்டல்

வெளியீடு:
பழைய மாணவர் சங்கம், 2014-15 ஆண்டு செயற்குழு
கல்முனை ஸாஹிறா கல்லூரி

டிசம்பர் 2014

ஆய்வாளர்:
அ.ம.அஸ்லம் சஜா, செயலாளர், பழைய மாணவர் சங்கம் கல்முனை ஸாஹிறா கல்லூரி
விரிவுரையாளர், பொறியியல் பீடம், தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகம்

Booklet-AL-Career-guidance